rkspacva@gmail.com
Ante Starčevića 37, Vinkovci
logospacva

Naziv projekta: Volim rukomet

Kratki opis projekta: Temelj za cjelokupni razvoj i zdrav način života stvaraju se od najranije životne dobi te je važno uključivanje što većeg broja djece i mladih u športske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnoga vježbanja. Razvoj športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na promicanje bavljenja športom i to od najranije dobi te na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske. Važnost ovog projekta je stvaranje potrebnih uvjeta za bavljenje športom za djecu i mlade u nepovoljnom položaju, odnosno kojima su organizirane športske aktivnosti teže dostupne. Istraživanje Središnjeg državnog ureda za sport pokazalo je poražavajuću činjenicu da se ćak 62% populacije RH ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću, te će se upravo na taj problem utjecati kroz ovaj projekt. Svrha projektne prijave je u skladu sa Europa 2020, s jednim od glavnih ciljeva koji teže smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti kroz predvodničku inicijativu “Europske platforme protiv siromaštva” u sklopu koje se navodi da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Također, Konvencija o pravu djeteta navodi da djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni aspekt, te se obzirom na navedeno jasno vidi da Projekt pridonosi ostvarenju ovih prava jer će se kroz sport razvijati i psihički i fizički, te će ih se maknuti s margina društva i u potpunosti, bez diskriminacije, uključiti u društveni život zajednice. Nadalje, Projektom uvelike pridonosimo ostvarenju ciljeva Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH; u kojoj se navodi kako se trebaju osigurati uvjeti za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu, gdje je jasna poveznica s našim Projektom. Nacionalna strategija za prava djece u RH 2014-2020 kao jedan od glavnih ciljeva navodi Cilj: Poticati i osigurati uvjete za rekreativno bavljenje djece sportom, što se kroz osiguravanje besplatnog uključivanja djece u rukomet definitivno osigurava. Ciljnu skupinu projekta činit će 40 djece koje će se potaknuti na treninge rukometa, a projektni partner će biti centar za socijalnu skrb koji će selekcijom svojih korisnika odabrati ciljanu skupinu od 40 djece za ovaj projekt.

Cilj projekta: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u šport u Vinkovcima, kako bi lakše sklopila prijateljstva te poboljšali sposobnost koncentracije i uključivanje u društvenu zajednicu bez diskriminacije. Kod djece iz rizičnih obitelji ili djece s poremećajima u ponašanju sport je važan zbog zadovoljavanja potrebe za pripadanjem, samoostvarivanjem te zbog osjećaja sigurnosti, i poticanja samopouzdanja i samopoštovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 872.032,65 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 741.227,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29.03.2019. do 29.03.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Mirko Mečić
Mobitel – 098 707 088
Email – mirko.mecic@gmail.com

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost rukometnog kluba Spačva Vinkovci.