Official invitation for our tournament.
Offizielle Einladung zu unserem Turnier.
Službeni poziv za naš turnir.